SK

Technické produkty

partner vašich technologií
Úvodní strana

Úvodní strana

AKTUÁLNĚ: probíhá příprava na modernizaci obchodního systému s využitím
software nové generace, který zlepší možnosti systému a zvýší uživatelský komfort.
Rozšířen bude i nabízený sortiment.

O firmě

Provozovatelem tohoto obchodního systému je společnost InsNet, s.r.o. Praha, pracoviště Liberec. Společnost se zabývá podnikatelskou činností s podporou internetových aplikací v několika oblastech. Jde hlavně o oblast obchodu, distribuce a zásobování produkty, materiály a výrobky pro zajištění provozních potřeb u našich odběratelů, dále oblast o lidských zdrojů - HR a mezinárodního obchodu tj. importu a exportu výrobků, zboží a služeb zejména v České republice, Slovensku a Polsku. Společnost vykonává činnost buď přímo nebo prostřednictvím smluvních partnerů a také obchodních podílů v dceřinných společnostech.

O systému

Obchodní systém technické-produkty.cz byl vytvořen zejména pro usnadnění administrativní činnosti a spolupráce s našimi odběrateli při zajišťování zásobování provozními hmotami, provozními materály, provozními kapalinami, spotřebními materiály a ostatními produkty, které jsou potřebné pro zajištění bezproblémového provozu používaných technologií a prováděných činností.
Využití principu e-shopu - obchodního systému  - umožňuje pohodlné a operativní objednávání produktů odběrateli a optimalizaci navazujících činností, kontinuální zásobování podle potřeb odběratelů, koordinaci logistiky, přepravy produktů apod.,  zejména u odběratelů s více pobočkami a pracovišti. Systém zároveň umožňuje dobrý přehled o nabízených produktech, včetně uložení potřebných tiskových materiálů - vše na jednom místě. Využití systému má ekonomický dopad nejen v naznačené optimalizaci administrativních a obslužných činností, ale i přímo v cenové optimalizaci dodávek produktů, zejména u pravidelných odběratelů. Odběratelé jsou zařazení v 5ti cenových skupinách /podle velikosti a pravidelnosti dodávek a sjednaných platebních podmínek/. Zároveň cena na jednotku /l,kg,ks/ klesá s rostoucím objemem balení produktů. Výběr balení tedy zahrnuje princip množstevní slevy. Kombinace zařazení do cenové skupiny spolu s možností volby  balení produktu umožňuje cenově optimální nastavení objemů jednotlivých dodávek produktů podle provozních potřeb dané technologie odběratele. Podrobnější informace jsou uvedeny v Informacích - Jak nakupovat a Obchodní podmínky.
Základním programem jsou dodávky biologicky odbouratelných produktů a profesionálních produktů průmyslové chemie. Jedná se o technické biooleje a biomaziva, resp. ekooleje a ekomaziva našeho obchodního partnera a výrobce firmu Biona Jersín.
Dále pak vysoce kvalitní chemické produkty pro výrobu a údržbu vybrané a ověřené firmou Bohemiaflux®, pro kterou zajišťuje výrobu několik renomovaných zahraničních firem. Všechny tyto kvalitní produkty najdou uplatnění v nejrůznějších oborech a aplikacích.
Tyto produkty doplňujeme podle potřeb odběratelů výrobky jiných výrobců, které zařazujeme do distribučního systému. Jde o produkty dalších výrobců a dodavatelů, které mají specifické vlastnosti potřebné pro zajištění chodů používané technologie nebo jsou zákazníkem z provozních důvodů vyžadovány. Např. jde o výrobky značek PARAMO, MOGUL, CASTROL, COYOTE, CARLINE, ADDINOL, INTERFLON a další.

 
 
Obchodní systém Shop4u © 2000-2017